Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Elçin Hüseynbəyli. “Aişə”
1 Dekabr , 2015

Xalq mahnısının bu leytmotivi üzərində qurulan, orijinal süjet xətli və çevik təhkiyəli “Aişə” romanı iki şərqli gəncin Moskvadakı tələbə həyatından və sevgisindən bəhs edir. Şərqli qızı Aişənin alma çiçəyi qədər zərif sevgisi faciəylə nəticələnir. Dualizmin xas olduğu roman oxucunu sona qədər öz təsirində saxlayır.