Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Yeni kitablar
Kazımov, Q - Müasir Azərbaycan dili
1 May , 2019
Dərslikdə ümumi dilçiliyin və Azərbaycan dilçiliyinin son nailiyyətləri, nitq hissələri və mühüm morfoloji kateqoriyalar, adların dəyişmə, fellərin təsrif sistemi yeni baxış əsasında işlənmiş, nitq hissələrində keçid prosesləri xüsusi nəzərə alınmışdır.