Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Elçin Hüseynbəyli. Ağ-qara hekayələr

Tanınmış yazıçı Elçin Hüseynbəylinin bu kitabına Qarabağ olayları ilə bağlı hekayələr daxil edilib.Hekayələrin bəzilərinin Qarabağ müharibəsinə birbaşa dəxli olmasa da, hadisələr müəllifin doğulduğu

Elçin Hüseynbəyli. Balıq adam

“Balıq adam” romanı bir yazarın qəzetdə dərc olunmuş yuxusu ilə başlayır. İlk baxışdan burada qeyri-adi bir sey olmasa da naməlum telefon zəngindən və müəmmalı görüşdən sonra məlum olur ki, ölkənin &c

Elçin Hüseynbəyli. “Aişə”

Xalq mahnısının bu leytmotivi üzərində qurulan, orijinal süjet xətli və çevik təhkiyəli “Aişə” romanı iki şərqli gəncin Moskvadakı tələbə həyatından və sevgisindən bəhs edir. Şərqli qızı Aişənin a

Rafiq Qasımov.İnformatika. Sabaha Açılan Pəncərə

Müasir elm, elə müasir dünya bütünlükdə, informasiya mübadiləsi aparılmadan keçinə bilmir. Daha dəqiq desək, bu gün elmin vüsətini də, sürətli inkişafını da informasiya mübadiləsi