Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin

Mirzə İbrahimov. Secilmiş əsərləri

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov Azərbaycanın sovet dövrü ədəbiyyatının beşiyi başında dayanan, onun zənginləşməsi yolunda istedad və əməyini əsirgəməyən, bütün varlığını, duyğu və düşüncə

Robert Lyuis Stivenson.Dəfinələr adası

İngilis yazıçısı Robert Lyuis Stivenson macəra ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri kimi tanınır.Müəllifin digər əsərlərində olduğu kimi “Dəfinələr adası” romanında da tamahkarlıq, va

Zəlimxan Yaqub. Mən öz dastanımını yazıb gəlmişəm

Bu kitaba Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun son illərdəki yaradıcılığından poetik nüminələr daxil edilmişdir. İndiyədək müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunaraq geniş oxucu kütləsinin böyük rəğbətini qazanan b

Mirzə Ələkbər Sabir. Hopopnamə II cilddə.I cild

Sabirin əsərlərinin tam külliyyatı olan bu ikicildliyin birinci cildində şairin 1906-1910-cu illərdə yazmış olduğu satirik şeirlər toplanmışdır. Cild xronoliji prinsip əsasında hazırlanmışdır. Kitabda xalq rəssamı Əzim Əzim