Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Ağayar Şükürov.Şərq Fəlsəfəsi və Filosofları

Əsər Şərqin müsəlman bölgəsinin ən azı 5 min illik tarixinin mifologiyası, fəlsəfəsi və dünyagörüşünə həsr olunmuşdur. Birinci hissədə həmin dövrün tarixi, dünyagörüşü və f

Əmrulla Paşayev, Fərrux Rüstəmov . Pedaqogika

Kitabda müasir elmin və pedaqoji təcrübənin naliyyətləri əsasında pedaqogikanın predmeti, aksioloji, nəzər və texnoloji məsələləri geniş planda təqdim olunmuşdur. Dərs vəsaiti yeni mövzular, dünya pedaqoji prosesin

Ə.M.Rüstəmov. İnformatika

Öz-özünə təhsil almaq üçün vəsait xarakterində yazılmış bu dərslikdə müasir informasiya sistemləri və texnologiyaları əyani şəkildə izah edilmişdir. Dərslik əsasən kitabxana-informasiya və digər