Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Kazımov, Q - Müasir Azərbaycan dili

Dərslikdə ümumi dilçiliyin və Azərbaycan dilçiliyinin son nailiyyətləri, nitq hissələri və mühüm morfoloji kateqoriyalar, adların dəyişmə, fellərin təsrif sistemi yeni baxış əsasında işlənmiş, nitq hissələrində keçid prosesl

İlahə İmanova - Elçi zanbaqlar

Roman gənc qızın və gənc zabitin sevgisindən bəhs edir

Qənirə Paşayeva - "Tarixə adını yazan qadınlar" (I cild)

Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Qənirə Paşayevanın "Tarixə adını yazan Qadınlar" kitabında ayrı-ayrı əməli fəaliyyət sahələrində  (o cümlədən ədəbiyyatda, siyasətdə, iş dünyasında, dövl

Rus nəsri antologiyası

Kitaba XIX - XX əsr rus nəsrinin ən tanınmış nümayəndələrinin  N. Karamzenin " Zavallı Liza", N. Qoqoqlun " Şinel",  İ.Turgenevin "Mumu",  A.Çexovun "Diplomat",  Masim Qorki "Makar Çudra", V.Şukşinin "Bir evi

Türk xalqları ədəbiyyatı antalogiyası (I cild)

Kitaba XX əsr türk ədəbiyyatının ən tanınmış nümayəndələrinin  Ə.Nesin "Taxtalı köydən məktublar", O.Kamal "Köpək balası", A. Omurkanov "Pamirdə gənclik", C.Kulebi "Şeirlər", R.Qobəyeva "Şeirlər" və digər mü