Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Dünya yazıçılarının nağılları antologiyası

Kitaba XX əsrin  ən tanınmış nümayəndələrinin  Ş.Perro"Kəkilli Rike", Edqar Po"qara pişik", M.Tven "Əfsanə", Ç.Dikkens "Sehrli nağıl", C.Rodari "Dondurmadan saray tikmiş nağılbaz" və digər müəlli

Latın Amerikası ədəbiyyatı antologiyası

Kitaba  X.Kortasar "Xəstələrin əhvalı", L.Sepulveda "Eşq romanları oxuyan qoca", A. Karpenter "Tənha ürək"  əsərləri daxil edilmişdir.

Skandinaviya ədəbiyyatı antologiyası

Kitaba T.Yansson "Mumi-ata və dəniz", Yun Binq "Duranya", Tur Oqe Brinqsver "Matfeyin "İncili"i və digər müəlliflərin əsərləri daxil edilmişdir.

Artur Konan Doyl - Seçilmiş əsərləri

Kitaba Roman və hekayələr  daxil edilmişdir.

Tomas Vulf - Seçilmiş əsərləri

Kitaba Povestlər və hekayələr  daxil edilmişdir.