Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Səbail rayon MKS

Xələfov Abuzər Alı oğlu.Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası. Dərslik.

Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası kitabxanaşünaslıq elminin çox mühüm və ən az öyrənilmiş sahələrindən biridir.Bu problem təkcə Azərbaycanda deyil, dünya kitabxanaşünaslığında da a

Tolstoy.L.N. Hacı Murad

Rus və dünya ədəbiyyatının nəhənglərindən biri Lev Tolstoyun “Hacı Murad” povesti böyük yazıçının yaradıcılığının son dövrünə aiddir. Əsər ilk dəfə müəllifin ölümünd

Moris Meterlink.Seçilmiş əsərləri.

Fransız dilində yazan Beliçka şairi, dramaturqu və filosofu, məşhur “Göy quş” fəlsəfi pyes-pritçasının müəllifidir.”Təxəyyüllə və poetik fantaziyalarla zəngin dram əsərlərinə “Ədə

Dünya Elmi-Fantastik Ədəbiyyatı Antalogiyası I cild.

Dünya Elmi-Fantastik Ədəbiyyatı Antalogiyası I cild.

Jan-Pol Sartr.Seçilmiş əsərləri.

XX əsr fransız filosofu, yazıçı və dramaturq, ekzistensialist ədəbi-fəlsəfi cərəyanın yaradıcılarından biridir.”Zəmanəmizə mühüm təsir göstərən ideyalarla zəngin, azadlıq ruhu və yaradıcılıq həqiqət